Nasze realizacje – łąki kwietne

Łąka w Parku Uzdrowiska – Kraków Swoszowice

W 2022 roku wraz ze swoim zespołem założyłem 3 500m2 łąki na tereny wilgotne w Parku Zdrojowym na terenie Uzdrowiska na krakowskich Swoszowicach.

 

Łąka storczykowa – Poręba

W 2022 roku na zlecenie prywatnego Inwestora wraz ze swoim zespołem założyłem blisko 2 500m2 łąki kwietnej z siewu. Zastosowany materiał siewny pochodził z naszej własnej plantacji, mieszanka została skomponowana tak aby w pełni odtworzyć skład gatunkowy roślin, które porastają okoliczne łąki.

Na obsiany wcześniej teren przenosiliśmy karpy ze storczykami. Celem operacji była ochrona i zachowanie cennych gatunków roślin z terenu przeznaczonego pod inwestycje budowlaną. Uratowane storczyki rosnąć będą na nowej łące ciesząc oczy Inwestorów.

Łąka z rolki na skarpie – Gdańsk

W 2019 roku uczestniczyłem w nowatorskim projekcie zastosowanie gotowych mat wegetacyjnych składających się z wielu roślin łąkowych odpornych na susze.

Utrzymanie zielonego trawnika na silnie nasłonecznionych skarpach było dużym wyzwaniem, które generowało koszty związane z podlewaniem, nawożeniem i regularnym koszeniem.

Zastosowanie roślin łąkowych odpornych na susze pozwoliło znacznie ograniczyć koszty utrzymania skarp. Rośliny kwitną nawet w upalne dnia, podprawiają estetykę miejsca i dają przestrzeń do życia setkom gatunków owadów.

Łączna powierzchnia inwestycji wyniosła 2 500 m2.

 

Pierwszą testową łąkę z rolki założyliśmy przed Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

 

Łąka w Mielcu

W 2018 roku uczestniczyłem w projekcie związanym z zagospodarowaniem terenu na dawnym wysypisku śmieci w Mielcu.

W projekcie uwzględniono m. in. założenie łąk kwietnych o łącznej powierzchni ok. 2 ha.

 

Łąki krakowskie

W 2017 roku jako kierownik projektu nadzorowałem prace zespołu z którym założyłem 10 ha łąk kwietnych w 20 lokalizacjach na terenie miasta Krakowa.

Największy miejski projekt w Polsce, roślinność łąkowa zastąpiła pospolite trawniki w pasach drogowych oraz w parkach miejskich.

Sukces projektu sprawił, że do dnia dzisiejszego na terenie miasta powstały kolejne łąki, łącznie jest ich już prawie 30 ha. A łąkowa rewolucja także ogarnęła kolejne polskie miasta.

 

Łąka warszawska

W 2015 roku brałem udział w największym w Polsce projekcie odtwarzania naturalnych łąk kwietnych na obszarach zalewowych Wisły. Teren prac obejmował ok. 60 ha na warszawskim Golędzinowie.

Naturalne tereny zalewowe zasiedliły rośliny inwazyjne, tj. nawłoć kanadyjska, nawłoć późna oraz klon jesionolistny. Ich obecność spowodowała znaczne zubożenie gatunkowe obszarów objętych projektem.

Celem projektu było przywrócenie bioróżnorodności, stworzenie różnych typów siedlisk z roślinnością niegdyś porastającą te tereny.

Usunięcie roślin inwazyjnych to kluczowy element projektu, który umożliwił przygotowanie terenu pod zasiew roślin łąkowych. Łąki kwietne odtworzyliśmy wykorzystując nasiona zbierane z terenów zalewowych Wisły oraz jej dorzecza na terenie woj. mazowieckiego.

Dzięki tej realizacji zwiększyła się bioróżnorodność gatunkowa roślin. Stworzyliśmy wiele siedlisk ważnych w całym łańcuchu pokarmowym owadów, ptaków, gadów, płazów i ssaków.