Dlaczego łąki?

Czy wiesz, że zakładając łąki kwietne:

 • zmniejszasz koszty koszenia i utrzymania terenów zielonych kilkukrotnie w skali roku – łąki kwietne kosisz do dwóch razy w roku!
 • oszczędzasz wodę – odpowiedni dobór gatunkowy do warunków glebowych i stanowiska sprawia, że łąki kwietnej nie
  trzeba podlewa!
 • nie stosujesz nawozów i środków ochrony roślin!
 • zmniejszasz emisję spalin i hałas z kosiarek – łąki kwietne można kosić kosami tradycyjnymi!
 • tworzysz przestrzeń wyłapującą pyły komunikacyjne tworzące smog – łąki kwietne oczyszczają powietrze

Czy wiesz, że łąka kwietna:

 • jest zbiorowiskiem wielu gatunków traw, turzyc i roślin dwuliściennych, które tworzą dom i przestrzeń do rozwoju
  wielu gatunków owadów, ptaków, drobnych ssaków, płazów i gadów
 • to nawet 20 różnych gatunków roślin na 1 m2!
 • to nawet 100 kwiatów na 1 m2!
 • łagodzi ekstrema temperatur i wilgotności powietrza
 • to idealne rozwiązanie także na nasadzenia śródpolne gdzie bytuje wielu wrogów naturalnych szkodników upraw
 • zachowuje wigor i kwitnienie podczas upałów i długotrwałych okresów niedoboru wody
 • poprawia strukturę gleby i zapobiega przed erozją
 • obniża temperaturę gleby nawet o 2 stopnie!
 • dzięki rozbudowanemu i zróżnicowanemu systemowi korzeniowemu sprawia,
  że gleba przyjmuje więcej wody opadowej niż gleba pod trawnikiem

WYBÓR MIEJSCA

Roślinność łąkowa jest światłolubna dlatego należy wybierać miejsca nasłonecznione, unikać miejsc zacienionych, bezpośrednio pod koronami drzew i w bliskim sąsiedztwie zadrzewień, zakładając łąkę przy jezdni warto pamiętać o zachowaniu tzw. skrajni o szerokości od 0,5 do 1 m od krawędzi jezdni.

Szeroki wachlarz gatunkowy roślin łąkowych pozwala na wybranie wielu miejsc, na których taka łąka może powstać:

Tereny miejskie: parki, zielone przestrzenie przy ulicach, rabaty miejskie, skwery, skarpy, miejsca reprezentacyjne, zielone dachy

Tereny przemysłowe: zielone dachy, miejsca zielone wokół fabryk i hal magazynowych

Autostrady i drogi szybkiego ruchu: węzły komunikacyjne, pasy zieleni między jezdniami, skarpy

SPOSOBY ZAKŁADANIA ŁĄK KWIETNYCH

Wysiew nasion

Tradycyjna metoda założenia łąki kwietnej z wykorzystaniem mieszanek nasion roślin łąkowych.
Metoda ta wymaga odpowiedniego przygotowania podłoża przed siewem (zerwanie darni + uprawa terenu lub kilkukrotna uprawa terenu bez zrywania darni), odpowiedniej pielęgnacji polegającej na odchwaszczaniu ręcznym lub mechanicznym z roślin nieporządanych, które pojawią się w pierwszym roku od wysiewu. W kolejnych latach pielęgnacja łąki kwietnej polega przede wszystkim na terminowym koszeniu. Wysiewu najlepiej dokonywać w okresach jesiennym (IX – XI) i wiosennym (III – V).

Wysadzanie roślin łąkowych z pojemników

Metoda ta pozwala na założenie rabat z wykorzystaniem roślinności łąkowej, a także daje możliwość dosadzenie poszczególnych roślin na już istniejących łąkach w celu wzbogacenia składu gatunkowego na danym siedlisku.
Rozwinięty system korzeniowy i część nadziemna dają przewagę w tempie wzrostu w porównaniu z metodą zakładania łąk z siewu. Zaletą tej zastosowania tej metody jest także fakt iż rośliny z pojemników zakwitną szybciej niż roślinność kiełkująca z nasion.
Optymalnym terminem na wysadzanie roślin łąkowych z pojemników to okres jesienno – wiosenny, wysadzania roślin w okresie letnim także jest możliwe, jednak wiązać się to może z użyciem wody do podlewania w czasie ukorzeniania sadzonek w glebie.

Łąka z rolki

To najszybsza, ale i najdroższa metoda na założenie łąki kwietnej zarówno na małych jak i dużych powierzchniach.
Wykorzystanie łąki z rolki dedykowane jest szczególnie na miejsca reprezentacyjne, zielone dachy oraz skarpy.
Rozkładanie rolek możliwe jest przez cały sezon wegetacyjny, jednak optymalnym terminem pozostaje okres jesienno – wiosenny z uwagi na częste opady atmosferyczne zapewniające odpowiednie uwilgotnienie podłoża podczas rozwoju systemu korzeniowego.
Łąka z rolki daje efekt zadarnienia od razu po rozłożeniu i nie wymaga pielęgnacji jak w przypadku zakładania łąk kwietnych z siewu.